szoftverfelhasználóinak
hivatalos oldala

GDPR

SZEMÉLYES ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Bevezetés

A jelen adatvédelmi nyilatkozat 2020. március 1-jétől hatályos

A jelen adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy a TD SYNNEX Czech, s.r.o. /Kft./ (a továbbiakban csak: „TD SYNNEX”, „mi”, „a mieink” vagy „minket”) hogyan kezeli (pl. gyűjti, használja, tárolja, dolgozza fel, osztja meg és törli – ahogy ezeket a fogalmakat a vonatkozó személyes adatvédelmi jogszabályok meghatározzák) az Ön személyes adatait.

Az Ön személyes adatkezelője:
a TD SYNNEX Czech, s.r.o. /Kft./
Azonosítószám: 40767701
székhely: Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4

tel.: +420 225 299 111
fax: +420 225 299 007
e-mail: privacy.cz@tdsynnex.com

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az Ön, személyes adatainak a TD SYNNEX általi kezelésével kapcsolatban rendelkezésre álló lehetőségeit, a személyes adataihoz való hozzáféréshez megtehető lépéseket, valamint a személyes adatainak helyesbítésére vagy törlésére irányuló kérelem módjait.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot azokra a TD SYNNEX webhelyekre, alkalmazásokra és szolgáltatásokra használjuk, amelyek erre az adatvédelmi nyilatkozatra hivatkoznak, vagy amelyeken keresztül az adatkezelés történik.

 Amennyiben kérdése vagy megjegyzése van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján gyűjtött személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, a privacy.cz@tdsynnex.com címen forduljon a TD SYNNEX adatvédelmi osztályához.

 

Mely személyes adatokat gyűjtjük

 

A hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében személyes adat bármilyen, egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ. A TD SYNNEX elsősorban a weboldal látogatók alábbi személyes adatait kezeli:

E-mail

Cookie-k

Hálózati azonosítók

 

Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat

 

Közvetlenül Öntől

 

A TD SYNNEX az Ön által, internetes oldalakon keresztül és más, egymással folytatott kommunikáció révén számunkra rendelkezésre bocsátott adatokat gyűjtheti. Például, ha feliratkozik nálunk, hogy értesítéseket vagy üzleti üzeneteket kapjon.

 

Lehetősége van további, választható személyes adatok (például telefonszám, vezeték- és keresztnév) megadására is. Gyűjtjük továbbá webhelyünk látogatóinak olyan adatait, mint például az arról szóló információk, hogy mely domainekről érkeznek webhelyünkre, valamint, hogy webhelyünk mely részeit látogatják.

 

A szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatban megszerzett személyes adatok automatikus gyűjtése

 

 A TD SYNNEX automatikusan gyűjthet személyes adatokat üzleti célokra, amelyek magukban foglalhatják az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat, az általunk nyújtott szolgáltatások irányítását, a törvényi követelmények betartását, valamint termékeink és szolgáltatásaink marketingjét.

 

Amennyiben ellátogat weboldalainkra, automatikusan kapunk adatokat arról, hogy milyen weboldalainkat látogatja, és milyen böngészőket használ. Ezen adatokat anonim módon tároljuk, és kizárólag weboldalaink és szolgáltatásaink fejlesztésére vagy statisztikai célokra használjuk.

 

 

 

A TD SYNNEX cookie-kat is használ, melyek segítenek szolgáltatásaink optimalizálásában, amint azt lentebb a „Cookie-k és egyéb hasonló technológiák” részben ismertetjük.

 

Hogyan használjuk a begyűjtött személyes adatokat

 

A TD SYNNEX és a nevünkben eljáró szolgáltatók az Ön személyes adatait a következő célokra használhatják:

 

Szolgáltatásaink biztosítása, fenntartása, védelme és fejlesztése;

 

Jogi kötelezettségek teljesítése;

 

Jogos érdekeink és harmadik felek érdekeinek védelme (például a tulajdon, az élet és az egészség védelme, a nyújtott szolgáltatások minőségének ellenőrzése, jogi követelések érvényesítése stb.)

 

Online környezetünk kezelésének, testreszabásának és fejlesztésének elősegítése;

 

Az Ön kérdéseinek megválaszolása és igényeinek kielégítése;

 

Üzleti céljaink, mint például adatelemzés, auditok, csalások felderítése és megelőzése, szolgáltatásaink fejlesztése vagy módosítása, üzleti tevékenységünk kiaknázása és folytatása trendjeienek azonosítása, valamint annak bővítése;

 

Kereskedelmi tájékoztatás küldése és kommunikáció az Önt feltehetően érdekelhető áruinkról, szolgáltatásainkról és eseményekről, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, vagy az Ön hozzájárulása alapján; és

 

Amennyiben a TD SYNNEX a TD SYNNEX összes vagy bármely részének, vagyonának, valamint részesedésének vagy részvényeinek tulajdonjogát vagy ellenőrzését – akár akvizícióval, fúzióval, átszervezéssel vagy más eljárással összefüggésben (beleértve a fizetésképtelenségi vagy más hasonló eljárás következtében történő átruházást is) – harmadik félre ruházza át, átadhatjuk az Ön személyes adatait harmadik félnek, feltéve, hogy személyes adatainak harmadik fél általi felhasználása a vonatkozó jogszabályok hatálya alá fog esni.

 

 

 

A személyes adatok gyűjtésének és kezelésének jogalapja egyrészt jogos érdekeink vagy harmadik fél jogos érdekeinek (pl. vagyon-, élet- és egészségvédelem, a nyújtott szolgáltatások minőségének ellenőrzése, jogi követelések érvényesítése vagy szolgáltatásaink felajánlása) védelme, másrészt az Ön hozzájárulása is személyes adatai kezeléséhez, valamint jogi kötelezettség teljesítése.

 

Bizonyos kategóriájú személyes adatainak megadására a TD SYNNEX szolgáltatások biztosításához lehet szükség. Amennyiben az igényelt adatokat nem adja meg, előfordulhat, hogy szolgáltatásainkat nem tudja igénybe venni.

 

Marketing célok

 

A TD SYNNEX felhasználhatja személyes adatait direkt marketing célokra, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott mértékben és módon. A TD SYNNEX jogos érdek alapján kapcsolatba léphet Önnel, például e-mailben vagy telefonon, tájékoztatást adva az Ön által tőlünk rendelthez hasonló áru- és szolgáltatás-kínálatról. A TD SYNNEX direkt marketing célból is kapcsolatba léphet Önnel az Ön kifejezett hozzájárulása alapján. Önnek jogában áll bármikor megtagadni személyes adatainak (pl. keresztnév, vezetéknév, e-mail cím vagy telefonszám) marketingcélú felhasználását (a feldolgozás elleni tiltakozás joga), vagy visszavonni személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (amennyiben azt a nevezett célokra megadta). Amennyiben marketing célból keressük Önt, e lehetőségeket mindig kihangsúlyozzuk. Amennyiben nem kívánja, hogy személyes adatait e célokra használjuk, kérjük, profilja beállításában frissítse preferenciáit, vagy küldje el kérelmét a privacy.cz@tdsynnex.com címre.

 

Kivel osztjuk meg adatait

 

Képviselőink, eladóink, beszállítóink, tanácsadóink, marketing- vagy egyéb szolgáltatóink, beleértve a TD SYNNEX csoporton belüli társaságokat is, szolgáltatásaikkal összefüggésben megkaphatják az Ön adatait, vagy hozzáférést kaphatnak hozzájuk – beleértve a személyes adatokat és a felhasználásukra vonatkozó információkat is.

 

Személyes adatait a következő esetekben is megadhatjuk:

 

(a) jogi kötelezettségek betartása; b) válaszok készítése közigazgatási vagy állami szervek megkereséseire; (c) szerződéses vagy egyéb jogaink érvényesítése; (d) üzleti érdekeink, jogaink/az Ön jogai, a magánélet, a biztonság vagy a tulajdon, ill. harmadik személyek jogainak védelme; és e) jogi követelések érvényesítése vagy kárkorlátozás;

 

Szükség esetén a TD SYNNEX csoporton belüli más társaságoknak, belső üzleti célokra. Például az Ön igényeinek kielégítéséhez, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatáshoz és termékeink fejlesztéséhez;

 

Amennyiben hozzájárul, saját üzleti céljaik érdekében megosztjuk adatait leányvállalatainkkal, a kapcsolt társaságokkal, üzleti partnereinkkel és más harmadik felekkel; és

 

Harmadik feleknek, a cég egészének vagy egyes részeinek, vagyonának vagy részesedésének vagy részvényeinek átszervezésével, fúziójával, eladásával, vegyes vállalatával, engedményezésével, átruházásával vagy egyéb kezelésével (beleértve a fizetésképtelenségi vagy más hasonló eljárás következtében történő átruházást) kapcsolatos tárgyalások során.

 

Amennyiben a TD SYNNEX más szolgáltatókat (harmadik feleket) von be a feldolgozásba, az Ön személyes adatait csak az ilyen szolgáltatások nyújtásához szükséges terjedelemben adjuk át. A TD SYNNEX garantálja, hogy az ilyen szolgáltató a jelen adatvédelmi nyilatkozatban és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerint védi a személyes adatokat. Ezek a szolgáltatók lehetnek az Ön tartózkodási helye szerintitől eltérő országokban is. A szolgáltatóknak tilos az Ön személyes adatait a TD SYNNEX részére történő szolgáltatásokon kívül bármilyen más célra használni. Amennyiben a szolgáltató az Ön tartózkodási helye szerintitől eltérő országban található, garantáljuk, hogy megfelelő biztosítékokat alkalmazunk személyes adatainak jogszerű és biztonságos továbbításához.

 

Határon túli adattovábbítás

 

Személyes adatainak továbbítása harmadik feleknek, beleértve a TD SYNNEX csoport vállalatait is, történhet olyan területekre, ahol a törvények és egyéb jogszabályok nem nyújtanak az Ön országában hatályos törvényeknek megfelelő szintű személyes adatvédelmet. Ahhoz, hogy a fogadóknál biztosítsuk a személyes adatok megfelelő szintű védelmét, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, megfelelő továbbítási intézkedéseket foganatosítunk. Például, ha személyes adatokat továbbítunk az Európai Gazdasági Térség/Európai Unió tagállamából vagy Svájcból egy másik országba, amely az Európai Bizottság szerint nem biztosít megfelelő szintű védelmet, megfelelő szerződéses garanciákat – mint pl. szabványos záradékok e harmadik felekkel – vezetünk be, vagy egyéb megfelelő, az Európai Bizottság által jóváhagyott garanciákat alkalmazunk. Továbbá, ha ezek a harmadik felek részfeldolgozókat vesznek igénybe, az Ön személyes adatainak e részfeldolgozók felé történő továbbításánál ugyanezen garanciáknak és szabványoknak kell érvényesülniük.

 

A személyes adatkezelés általános elvei

 

 A személyes adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása és továbbítása a TD SYNNEX által bevezetett elvekkel és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban történik.

 

A TD SYNNEX személyes adatkezeklésre vonatkozó elvei a következők:

 

A személyes adatokat tisztességesen és jogszerűen fogjuk kezelni;

 

A személyes adatokat meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és további feldolgozásuk e célokkal össze nem egyeztethető módon nem lehetséges;

 

A TD SYNNEX által gyűjtött személyes adatok relevánsak, és gyűjtésük céljaihoz mértek lesznek;

 

A TD SYNNEX által gyűjtött személyes adatok pontosak, és – szükség esetén – ésszerű kiterjedésben frissülnek; valamint

 

A TD SYNNEX által gyűjtött személyes adatokat, azonosítható formában csak a gyűjtésük céljaihoz elengedhetetlen ideig fogjuk gyűjteni.

 

Amennyiben a TD SYNNEX személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottaktól eltérő célokra fog feldolgozni, a TD SYNNEX jelenti az ilyen változást, beleértve a személyes adatok újfenti feldolgozásának célját, és feltünteti a személyes adatok címzettjét.

 

Cookie-k és más, hasonló technológiák

 

A cookie-k, az internetes oldalakra látogatáskor személyre szabott információkat nyújthatnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket a webhely küldhet az Ön böngészőjébe, és amelyek az Ön rendszerébe tárolódnak el. A cookie-kat internetböngészőjében a beállítások segítségével tudja elutasítani, kezelni és törölni. Egyes oldalak cookie-kat az Ön által választott preferenciák megjegyzésére használnak, emlékezve azokra a nevezett oldalra történt visszatéréskor is. Az Ön készülékén tárolt cookie-k például tartalmaznak információkat az Ön által választott országról, vagy online beállításokról, melyeket az oldal látogatásához használ. A cookie-k nem tárolják egyének nevét, e-mail címét, címét, hitelkártyaszámát vagy telefonszámát. Az oldal azonosíthatatlan, az ügyfelek számára jobb szolgáltatásnyújtást segítő adatokat gyűjt a látogatóktól. Például nyomon követjük az emberek által felkeresett domaineket, és mérjük a webhelyek látogatottságát, de oly módon, hogy az adatok ne legyenek azonosíthatók. A TD SYNNEX ezeket az adatokat trendek elemzésére, statisztikák készítésére és a szolgáltatásnyújtás javítására használja.

 

 

 

Weboldalunk a Google AdWords, a Facebook, az AddThis és a LinkedIn (marketing) retargeting technológiákat használja. Weboldalunk használja továbbá a Google Analytics szolgáltatásait is a látogatottság elemzésére. Amennyiben feliratkozik üzleti közleményeink fogadására, az ActiveCampaign szolgáltatást is igénybe vesszük, amely figyelemmel kíséri mozgását weboldalunkon. Az erre a célra használt cookie-kból nyert információkat az Egyesült Államokban (harmadik ország) található szolgáltatóknak küldjük el. Ezek a cégek azonban megfelelnek az üzleti kapcsolati Privacy Shield elnevezésű, az EU és az USA közti személyes adattovábbítási rendszer feltételeinek, ezzel igazolva, hogy betartják a Privacy Shield megállapodásban rögzített, releváns magánélet védelmi elveket.

 

A közösségi hálózatok funkciói

 

A TD SYNNEX kínál közösségi hálózati funkciókat, amelyek lehetővé teszik az Ön közösségi hálózataival történő adatmegosztást, valamint a különböző közösségi oldalakon keresztüli kommunikációt a Tech Datával. E funkciók használata eredményezheti az Ön adatainak gyűjtését vagy megosztását az adott funkciótól függően. Javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által használt közösségi hálózatok adatvédelmi szabályzatát és beállításait, hogy megértse, hogy ezek az oldalak milyen adatokat gyűjthetnek, használhatnak és oszthatnak meg. Ezeket a funkciókat bármikor letilthatja.

 

Adatbiztonság

 

Betartunk minden törvény szabta előírást, és ésszerű intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy elvesztéstől, elidegenítéstől, visszaéléstől és jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, megváltoztatástól és megsemmisítéstől megvédjük személyes adatait. A TD SYNNEX tájékoztatni fogja Önt, amennyiben tudomásunkra jut, hogy nálunk vagy számunkra tárolt személyes adatainak biztonságát (a vonatkozó jogszabályok szerint) megsértették.

 

Személyes adatokhoz való hozzáférés

 

 A vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban Ön jogosult lehet bizonyos tájékoztatást kérni az Önről általunk tárolt személyes adatokról; hozzáférést kérni hozzájuk, kérni a helyesbítésüket, kiegészítésüket, törlésüket és átvitelüket, vagy feldolgozásuk korlátozását, valamint jogosult tiltakozni azok feldolgozása ellen; Önnek jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti szervhez, azaz az Úřad pro ochranu osobních údajů-hoz /Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz/ is, melynek székhelye: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, e-mail: posta@uoou.cz. A fenti jogok gyakorlásához, vagy személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos bármilyen kérdése esetén, kérjük, keressen bennünket a privacy.cz@tdsynnex.com címen.

 

Amennyiben személyes adatainak frissítésére vagy módosítására van szükség, bejelentkezhet fiókjába, vagy kapcsolatba léphet velünk a privacy.cz@tdsynnex.com címen.

 

A TD SYNNEX fenntartja a jogot a személyes adatokhoz való hozzáférésre vagy a törlésükre irányuló kérelem azon kiterjedésben való elutasítására, amelyre a hozzáférést vagy a törlést a vonatkozó jogszabályok nem írják elő.

 

A TD SYNNEX a személyes adatokhoz való hozzáférésre irányuló csalárd kérelmek elleni védelemként fenntartja a jogot az Ön személyazonosságának további információk kérésével történő ellenőrzésére, amelyek lehetővé teszik számunkra a hozzáférést kérő személy személyazonosságának megerősítését, mielőtt lehetővé tennénk a hozzáférést vagy végrehajtanánk bármilyen módosítást.

 

A tiltakozás joga

 

A 2016/679 általános adatvédelmi rendelet 21. cikke értelmében Ön többek között tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben a feldolgozás jogos érdek alapján történik, ideértve a direkt marketing célú feldolgozást is. A kifogást az alábbi e-mail címre kell benyújtani: privacy.cz@tdsynnex.com. Abban az esetben, ha Ön a direkt marketing célú adatfeldolgozás ellen tiltakozással él, személyes adatait ebben a kiterjedésben tovább nem dolgozzuk fel.

 

E jogról közelebbi információt különösen a 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet 21. cikke tartalmaz.

 

Megőrzési idő

 

Személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célok teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg, amennyiben a vonatkozó jogszabályok nem igényelnek vagy engedélyeznek hosszabb megőrzési időt.

 

Kiegészítő rendelkezések

 

Gyermekek és serdülőkorú fiatalok

 

Tudatosan nem gyűjtünk adatokat gyermekekről (amint e kifejezést az adott ország vonatkozó jogszabályai meghatározzák), és webhelyeinket sem nekik szánjuk.

 

Az Ön beleegyezése és módosítások

 

Önnek jogában áll bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást (amennyiben megadta) az alábbi e-mail címen: privacy.cz@tdsynnex.com. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az Ön hozzájárulásától eltérő jogcímen (például szerződés teljesítéséhez, jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez vagy egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott okból) végzett adatkezelést sem.

 

A TD SYNNEX, a jelen adatvédelmi nyilatkozatot további, a köztünk és Ön között létrejött konkrét megállapodásokat illető információkkal egészítheti ki.

 

A TD SYNNEX időről időre jövőbeni érvényességgel módosíthatja a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, hogy összhangban legyen aktuális üzleti gyakorlatunkkal. Amennyiben megváltoztatjuk a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, erről a frissítés megfelelő weboldalon történő közzétételével tájékoztatjuk Önt.

 

A helyi törvények betartása

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja általános tájékoztatás az Ön személyes adatai TD SYNNEX általi kezelésének módszereiről. A Tech Datára vonatkozó helyi törvények vagy más jogszabályok („helyi törvények”) előírhatnak a jelen az adatvédelmi nyilatkozatnál magasabb standardokat; ilyen esetben a TD SYNNEX az érvényes helyi törvényeket tartja be. A helyi törvények adta adatvédelmi követelmények teljesítése érdekében az egyes joghatóságok keretén belül részleges adatvédelmi nyilatkozatok kerülhetnek elfogadásra.

 

Érzékeny személyes adatok

 

Amennyiben konkrétan nem kérjük Önt a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, különleges kategóriájú személyes adatok (érzékeny személyes adatok) megadására, kérjük, ilyen adatokat ne küldjön nekünk. Azon esetekben, amikor különleges kategóriájú személyes adatok megadását kérhetjük vagy követelhetjük, azokat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekkel fogjuk kezelni.

 

Betartás

 

A TD SYNNEX ellenőrizni fogja a jelen adatvédelmi nyilatkozat betartását, és rendszeresen felül fogja vizsgálni, hogy pontos és teljes-e.

 

Amennyiben meggyőződése, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozat megsértésével dolgozták fel, tették közzé, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy.cz@tdsynnex.com címen.

 

Kérdések

 

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal, az adatvédelmi módszerekkel, személyes adatainak általunk történő gyűjtésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, vagy, ha élni kíván jogaival, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. Amennyiben bármilyen, a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos probléma vagy esemény kapcsán kell keresnünk Önt, ehhez rendelkezésünkre álló e-mail címét, telefonszámát vagy kézbesítési címét fogjuk használni.

 

SZEMÉLYES ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Bevezetés

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat 2020. március 1-jétől hatályos

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy a TD SYNNEX Czech, s.r.o. /Kft./ (a továbbiakban csak: „TD SYNNEX”, „mi”, „a mieink” vagy „minket”) hogyan dolgozza fel (pl. gyűjti, használja, tárolja, dolgozza fel, osztja meg és törli) az Ön személyes adatait (ahogy ezeket a fogalmakat a vonatkozó személyes adatvédelmi jogszabályok meghatározzák).

 

Az Ön személyes adatkezelője:
a TD SYNNEX Czech, s.r.o. Kft./
Azonosítószám: 40767701
székhely: Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4
tel.: +420 225 299 111
fax: +420 225 299 007

e-mail: privacy.cz@tdsynnex.com

A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az Ön személyes adatainak a TD SYNNEX általi kezelésével kapcsolatban rendelkezésre álló lehetőségeit, a személyes adataihoz való hozzáféréshez megtehető lépéseket, valamint a személyes adatainak helyesbítésére vagy törlésére irányuló kérelem módjait.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot azokra a TD SYNNEX webhelyekre, alkalmazásokra és szolgáltatásokra használjuk, amelyek erre az adatvédelmi nyilatkozatra hivatkoznak, vagy amelyeken keresztül az adatkezelés történik.

Amennyiben kérdése vagy megjegyzése van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján gyűjtött személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, a privacy.cz@tdsynnex.com címen forduljon a TD SYNNEX adatvédelmi osztályához.

Mely személyes adatokat gyűjtjük

A hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében, személyes adat bármilyen, egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ. A TD SYNNEX elsősorban a weboldal látogatók alábbi személyes adatait kezeli:

E-mail
Cookie-k
Hálózati azonosítók
Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat
Közvetlenül Öntől

A TD SYNNEX az Ön által, internetes oldalakon keresztül és más, egymással folytatott kommunikáció révén számunkra rendelkezésre bocsátott adatokat gyűjtheti. Például, ha feliratkozik nálunk, hogy értesítéseket vagy üzleti üzeneteket kapjon.

 

Lehetősége van további, választható személyes adatok (például telefonszám, vezeték- és keresztnév) megadására is. Gyűjtjük továbbá webhelyünk látogatóinak olyan adatait, mint például az arról szóló információk, hogy mely domainekről érkeznek webhelyünkre, valamint, hogy webhelyünk mely részeit látogatják.

 

A szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatban megszerzett személyes adatok automatikus gyűjtése

 

 A TD SYNNEX automatikusan gyűjthet személyes adatokat üzleti célokra, amelyek magukban foglalhatják az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat, az általunk nyújtott szolgáltatások irányítását, a törvényi követelmények betartását, valamint termékeink és szolgáltatásaink marketingjét.

 

Amennyiben ellátogat weboldalunkra, automatikusan kapunk adatokat arról, hogy milyen weboldalainkat látogatja, és milyen böngészőket használ. Ezen adatokat anonim módon tároljuk, és kizárólag weboldalaink és szolgáltatásaink fejlesztésére vagy statisztikai célokra használjuk.

 

A TD SYNNEX cookie-kat is használ, melyek segítenek szolgáltatásaink optimalizálásában, amint azt lentebb a „Cookie-k és egyéb hasonló technológiák” részben ismertetjük.

 

Hogyan használjuk a begyűjtött személyes adatokat

 

A TD SYNNEX és a nevünkben eljáró szolgáltatók az Ön személyes adatait a következő célokra használhatják:

 

Szolgáltatásaink biztosítása, fenntartása, védelme és fejlesztése;

 

Jogi kötelezettségek teljesítése;

 

Jogos érdekeink és harmadik felek érdekeinek védelme (például a tulajdon, az élet és az egészség védelme, a nyújtott szolgáltatások minőségének ellenőrzése, jogi követelések érvényesítése stb.)

 

Online környezetünk kezelésének, testreszabásának és fejlesztésének elősegítése;

 

Az Ön kérdéseinek megválaszolása és igényeinek kielégítése;

 

Üzleti céljaink, mint például adatelemzés, auditok, csalások felderítése és megelőzése, szolgáltatásaink fejlesztése vagy módosítása, üzleti tevékenységünk kiaknázása és folytatása trendjeienek azonosítása, valamint annak bővítése;

 

Kereskedelmi tájékoztatás küldése és kommunikáció az Önt feltehetően érdekelhető áruinkról, szolgáltatásainkról és eseményekről, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, vagy az Ön hozzájárulása alapján; és

 

Amennyiben a TD SYNNEX a TD SYNNEX összes vagy bármely részének, vagyonának, valamint részesedésének vagy részvényeinek tulajdonjogát vagy ellenőrzését – akár akvizícióval, fúzióval, átszervezéssel vagy más eljárással összefüggésben (beleértve a fizetésképtelenségi vagy más hasonló eljárás következtében történő átruházást is) – harmadik félre ruházza át, átadhatjuk az Ön személyes adatait harmadik félnek, feltéve, hogy személyes adatainak harmadik fél általi felhasználása a vonatkozó jogszabályok hatálya alá fog esni.

 

A személyes adatok gyűjtésének és kezelésének jogalapja egyrészt jogos érdekeink vagy harmadik fél jogos érdekeinek (pl. vagyon-, élet- és egészségvédelem, a nyújtott szolgáltatások minőségének ellenőrzése, jogi követelések érvényesítése vagy szolgáltatásaink felajánlása) védelme, másrészt az Ön hozzájárulása is személyes adatai kezeléséhez, valamint jogi kötelezettség teljesítése.

 

Bizonyos kategóriájú személyes adatainak megadására a TD SYNNEX szolgáltatások biztosításához lehet szükség. Amennyiben az igényelt adatokat nem adja meg, előfordulhat, hogy szolgáltatásainkat nem tudja igénybe venni.

 

Marketing célok

 

A TD SYNNEX felhasználhatja személyes adatait direkt marketing célokra, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott mértékben és módon. A TD SYNNEX jogos érdek alapján kapcsolatba léphet Önnel például e-mailben vagy telefonon, tájékoztatást adva az Ön által tőlünk rendelthez hasonló áru- és szolgáltatás-kínálatról. A TD SYNNEX direkt marketing célból is kapcsolatba léphet Önnel az Ön kifejezett hozzájárulása alapján. Önnek jogában áll bármikor megtagadni személyes adatainak (pl. keresztnév, vezetéknév, e-mail cím vagy telefonszám) marketingcélú felhasználását (a feldolgozás elleni tiltakozás joga), vagy visszavonni személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (amennyiben azt a nevezett célokra megadta). Amennyiben marketing célból keressük Önt, e lehetőségeket mindig kihangsúlyozzuk. Amennyiben nem kívánja, hogy személyes adatait e célokra használjuk, kérjük, profilja beállításában frissítse preferenciáit vagy küldje el kérelmét a privacy.cz@tdsynnex.com címre.

 

Kivel osztjuk meg adatait

 

Képviselőink, eladóink, beszállítóink, tanácsadóink, marketing- vagy egyéb szolgáltatóink, beleértve a TD SYNNEX csoporton belüli társaságokat is, szolgáltatásaikkal összefüggésben, megkaphatják az Ön adatait, vagy hozzáférést kaphatnak azokhoz – beleértve a személyes adatokat és a felhasználásukra vonatkozó információkat is.

 

Személyes adatait a következő esetekben is megadhatjuk:

 

(a) jogi kötelezettségek betartása; b) válaszok készítése közigazgatási vagy állami szervek megkereséseire; (c) szerződéses vagy egyéb jogaink érvényesítése; (d) üzleti érdekeink, jogaink/az Ön jogai, a magánélet, a biztonság vagy a tulajdon, ill. harmadik személyek jogainak védelme; és e) a jogi követelések érvényesítése vagy kárkorlátozás;

 

Szükség esetén a TD SYNNEX csoporton belüli más társaságoknak, belső üzleti célokra. Például az Ön igényeinek kielégítéséhez, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatáshoz és termékeink fejlesztéséhez;

 

Amennyiben hozzájárul, saját üzleti céljaik érdekében megosztjuk adatait leányvállalatainkkal, a kapcsolt társaságokkal, üzleti partnereinkkel és más harmadik felekkel; és

 

Harmadik feleknek, a cég egészének vagy egyes részeinek, vagyonának vagy részesedésének vagy részvényeinek átszervezésével, fúziójával, eladásával, vegyes vállalatával, engedményezésével, átruházásával vagy egyéb kezelésével (beleértve a fizetésképtelenségi vagy más hasonló eljárás következtében történő átruházást) kapcsolatos tárgyalások során.

 

Amennyiben a TD SYNNEX más szolgáltatókat (harmadik feleket) von be a feldolgozásba, az Ön személyes adatait csak az ilyen szolgáltatások nyújtásához szükséges terjedelemben adjuk át. A TD SYNNEX garantálja, hogy az ilyen szolgáltató a jelen adatvédelmi nyilatkozatban és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerint védi a személyes adatokat. Ezek a szolgáltatók lehetnek az Ön tartózkodási helye szerintitől eltérő országokban is. A szolgáltatóknak tilos az Ön személyes adatait a TD SYNNEX részére történő szolgáltatásokon kívül bármilyen más célra használni. Amennyiben a szolgáltató az Ön tartózkodási helye szerintitől eltérő országban található, garantáljuk, hogy megfelelő biztosítékokat alkalmazunk személyes adatainak jogszerű és biztonságos továbbításához.

 

Határon túli adattovábbítás

 

Személyes adatainak továbbítása harmadik feleknek, beleértve a TD SYNNEX csoport vállalatait is, történhet olyan területekre, ahol a törvények és egyéb jogszabályok nem nyújtanak az Ön országában hatályos törvényeknek megfelelő szintű személyes adatvédelmet. Ahhoz, hogy a fogadóknál biztosítsuk a személyes adatok megfelelő szintű védelmét, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, megfelelő továbbítási intézkedéseket foganatosítunk. Például, ha személyes adatokat továbbítunk az Európai Gazdasági Térség/Európai Unió tagállamából vagy Svájcból egy másik országba, amely az Európai Bizottság szerint nem biztosít megfelelő szintű védelmet, megfelelő szerződéses garanciákat – mint pl. szabványos záradékok e harmadik felekkel – vezetünk be, vagy egyéb megfelelő, az Európai Bizottság által jóváhagyott garanciákat alkalmazunk. Továbbá, ha ezek a harmadik felek részfeldolgozókat vesznek igénybe, az Ön személyes adatainak e részfeldolgozók felé történő továbbításánál ugyanezen garanciáknak és szabványoknak kell érvényesülniük.

 

A személyes adatkezelés általános elvei

 

A személyes adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása és továbbítása a TD SYNNEX által bevezetett elvekkel és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban történik.

 

A TD SYNNEX személyes adatkezeklésre vonatkozó elvei a következők:

 

A személyes adatokat tisztességesen és jogszerűen fogjuk kezelni;

 

A személyes adatokat meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és további feldolgozásuk e célokkal össze nem egyeztethető módon nem lehetséges;

 

A TD SYNNEX által gyűjtött személyes adatok relevánsak, és gyűjtésük céljaihoz mértek lesznek;

 

A TD SYNNEX által gyűjtött személyes adatok pontosak, és – szükség esetén – ésszerű kiterjedésben frissülnek; és

 

A TD SYNNEX által gyűjtött személyes adatokat, azonosítható formában csak a gyűjtésük céljaihoz elengedhetetlen ideig fogjuk gyűjteni.

 

Amennyiben a TD SYNNEX személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottaktól eltérő célokra fog feldolgozni, a TD SYNNEX jelenti az ilyen változást, beleértve a személyes adatok újfenti feldolgozásának célját, és feltünteti a személyes adatok címzettjét.

 

Cookie-k és más, hasonló technológiák

 

A cookie-k az internetes oldalakra látogatáskor személyre szabott információkat nyújthatnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket a webhely küldhet az Ön böngészőjébe, és amelyek az Ön rendszerébe tárolódnak el. A cookie-kat, internetböngészőjében a beállítások segítségével tudja elutasítani, kezelni és törölni. Egyes oldalak cookie-kat az Ön által választott preferenciák megjegyzésére használnak, emlékezve azokra a nevezett oldalra történt visszatéréskor is. Az Ön készülékén tárolt cookie-k például tartalmaznak információkat az Ön által választott országról, vagy online beállításokról, melyeket az oldal látogatásához használ. A cookie-k nem tárolják egyének nevét, e-mail címét, címét, hitelkártyaszámát vagy telefonszámát. Az oldal azonosíthatatlan, az ügyfelek számára jobb szolgáltatásnyújtást segítő adatokat gyűjt a látogatóktól. Például nyomon követjük az emberek által felkeresett domaineket, és mérjük a webhelyek látogatottságát, de oly módon, hogy az adatok ne legyenek azonosíthatók. A TD SYNNEX ezeket az adatokat trendek elemzésére, statisztikák készítésére és a szolgáltatásnyújtás javítására használja.

 

Weboldalunk a Google AdWords, a Facebook, az AddThis és a LinkedIn (marketing) retargeting technológiákat használja. Weboldalunk használja továbbá a Google Analytics szolgáltatásait is a látogatottság elemzésére. Amennyiben feliratkozik üzleti közleményeink fogadására, az ActiveCampaign szolgáltatást is igénybe vesszük, amely figyelemmel kíséri mozgását weboldalunkon. Az erre a célra használt cookie-kból nyert információkat az Egyesült Államokban (harmadik ország) található szolgáltatóknak küldjük el. Ezek a cégek azonban megfelelnek az üzleti kapcsolati Privacy Shield elnevezésű, az EU és az USA közti személyes adattovábbítási rendszer feltételeinek, ezzel igazolva, hogy betartják a Privacy Shield megállapodásban rögzített, releváns magánélet védelmi elveket.

 

A közösségi hálózatok funkciói

 

A TD SYNNEX kínál közösségi hálózati funkciókat, amelyek lehetővé teszik az Ön közösségi hálózataival történő adatmegosztást, valamint a különböző közösségi oldalakon keresztüli kommunikációt a Tech Datával. E funkciók használata eredményezheti az Ön adatainak gyűjtését vagy megosztását az adott funkciótól függően. Javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által használt közösségi hálózatok adatvédelmi szabályzatát és beállításait, hogy megértse, hogy ezek az oldalak milyen adatokat gyűjthetnek, használhatnak és oszthatnak meg. Ezeket a funkciókat bármikor letilthatja.

 

Adatbiztonság

 

Betartunk minden törvény szabta előírást, és ésszerű intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy elvesztéstől, elidegenítéstől, visszaéléstől és jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, megváltoztatástól és megsemmisítéstől megvédjük személyes adatait. A TD SYNNEX tájékoztatni fogja Önt, amennyiben tudomásunkra jut, hogy nálunk vagy számunkra tárolt személyes adatainak biztonságát (a vonatkozó jogszabályok szerint) megsértették.

 

Személyes adatokhoz való hozzáférés

 

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban Ön jogosult lehet bizonyos tájékoztatást kérni az Önről általunk tárolt személyes adatokról; hozzáférést kérni hozzájuk, kérni a helyesbítésüket, kiegészítésüket, törlésüket és átvitelüket, vagy feldolgozásuk korlátozását, valamint jogosult tiltakozni azok feldolgozása ellen; Önnek jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti szervhez, azaz az Úřad pro ochranu osobních údajů-hoz /Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz/ is, melynek székhelye: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, e-mail: posta@uoou.cz. A fenti jogok gyakorlásához, vagy személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos bármilyen kérdése esetén, kérjük, keressen bennünket a privacy.cz@tdsynnex.com címen.

 

Amennyiben személyes adatainak frissítésére vagy módosítására van szükség, bejelentkezhet fiókjába, vagy kapcsolatba léphet velünk a privacy.cz@tdsynnex.com címen.

 

A TD SYNNEX fenntartja a jogot a személyes adatokhoz való hozzáférésre vagy a törlésükre irányuló kérelem azon kiterjedésben való elutasítására, amelyre a hozzáférést vagy a törlést a vonatkozó jogszabályok nem írják elő.

 

A TD SYNNEX a személyes adatokhoz való hozzáférésre irányuló csalárd kérelmek elleni védelemként fenntartja a jogot az Ön személyazonosságának további információk kérésével történő ellenőrzésére, amelyek lehetővé teszik számunkra a hozzáférést kérő személy személyazonosságának megerősítését, mielőtt lehetővé tennénk a hozzáférést vagy végrehajtanánk bármilyen módosítást.

 

A tiltakozás joga

 

A 2016/679 általános adatvédelmi rendelet 21. cikke értelmében Ön többek között tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben a feldolgozás jogos érdek alapján történik, ideértve a direkt marketing célú feldolgozást is. A kifogást az alábbi e-mail címre kell benyújtani: privacy.cz@tdsynnex.com. Abban az esetben, ha Ön a direkt marketing célú adatfeldolgozás ellen tiltakozással él, személyes adatait ebben a kiterjedésben tovább nem dolgozzuk fel.

 

E jogról közelebbi információt különösen a 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet 21. cikke tartalmaz.

 

Megőrzési idő

 

Személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célok teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg, amennyiben a vonatkozó jogszabályok nem igényelnek vagy engedélyeznek hosszabb megőrzési időt.

 

Kiegészítő rendelkezések

 

 

 

Gyermekek és serdülőkorú fiatalok

 

Tudatosan nem gyűjtünk adatokat gyermekekről (amint e kifejezést az adott ország vonatkozó jogszabályai meghatározzák), és webhelyeinket sem nekik szánjuk.

 

Az Ön beleegyezése és módosítások

 

Önnek jogában áll bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást (amennyiben megadta) az alábbi e-mail címen: privacy.cz@tdsynnex.com. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az Ön hozzájárulásától eltérő jogcímen (például szerződés teljesítéséhez, jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez vagy egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott okból) végzett adatkezelést sem.

 

A TD SYNNEX, a jelen adatvédelmi nyilatkozatot további, a köztünk és Ön között létrejött konkrét megállapodásokat illető információkkal egészítheti ki.

 

A TD SYNNEX időről időre jövőbeni érvényességgel módosíthatja a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, hogy összhangban legyen aktuális üzleti gyakorlatunkkal. Amennyiben megváltoztatjuk a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, erről a frissítés megfelelő weboldalon történő közzétételével tájékoztatjuk Önt.

 

A helyi törvények betartása

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja általános tájékoztatás az Ön személyes adatai TD SYNNEX általi kezelésének módszereiről. A Tech Datára vonatkozó helyi törvények vagy más jogszabályok („helyi törvények”) előírhatnak a jelen az adatvédelmi nyilatkozatnál magasabb standardokat; ilyen esetben a TD SYNNEX az érvényes helyi törvényeket tartja be. A helyi törvények adta adatvédelmi követelmények teljesítése érdekében az egyes joghatóságok keretén belül részleges adatvédelmi nyilatkozatok kerülhetnek elfogadásra.

 

Érzékeny személyes adatok

 

Amennyiben konkrétan nem kérjük Önt a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, különleges kategóriájú személyes adatok (érzékeny személyes adatok) megadására, kérjük, ilyen adatokat ne küldjön nekünk. Azon esetekben, amikor különleges kategóriájú személyes adatok megadását kérhetjük vagy követelhetjük, azokat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekkel fogjuk kezelni.

 

Betartás

 

A TD SYNNEX ellenőrizni fogja a jelen adatvédelmi nyilatkozat betartását, és rendszeresen felül fogja vizsgálni, hogy pontos és teljes-e.

 

Amennyiben meggyőződése, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozat megsértésével dolgozták fel, tették közzé, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy.cz@tdsynnex.com címen.

 

Kérdések

 

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal, az adatvédelmi módszerekkel, személyes adatainak általunk történő gyűjtésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, vagy, ha élni kíván jogaival, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. Amennyiben bármilyen, a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos probléma vagy esemény kapcsán kell keresnünk Önt, ehhez rendelkezésünkre álló e-mail címét, telefonszámát vagy kézbesítési címét fogjuk használni.

 

Esettanulmányok

Több